• Cổng thông tin
  Nông sản OCOP
  Tìm hiểu thêm
 • Kết nối thị trường
  +10,000 sản phẩm xếp hạng
  +1,500 cơ sở sản xuất
 • Kết nối thị trường
  +10,000 sản phẩm xếp hạng
  +1,500 cơ sở sản xuất
 • Cổng thông tin
  Nông sản OCOP
  Tìm hiểu thêm
 • Kết nối thị trường
  +10,000 sản phẩm xếp hạng
  +1,500 cơ sở sản xuất
 • Kết nối thị trường
  +10,000 sản phẩm xếp hạng
  +1,500 cơ sở sản xuất

MẠNG LƯỚI KẾT NỐI SẢN PHẨM OCOP

Cổng thông tin điện tử được xây dựng trong khuôn khổ chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm, nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối trực tiếp với thị trường, nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị.

NHÓM SẢN PHẨM

Sản phẩm 5 sao

Sản phẩm 4 sao

Sản phẩm 3 sao

Tên mặt hàng Ngày Loại giá Giá Nguồn
Cà phê vối nhân xô - Gia Lai 18/06/2024 Bán lẻ 123400VND/kg AGROINFO
Thịt lợn hơi trên 80 kg - Bình Dương 18/06/2024 Bán lẻ 69000VND/kg AGROINFO
Thịt lợn hơi trên 80 kg - Hậu Giang 18/06/2024 Bán lẻ 68000VND/kg AGROINFO
Thịt lợn hơi trên 80 kg - Thái Nguyên 18/06/2024 Bán lẻ 69000VND/kg AGROINFO
Cà phê vối nhân xô - Gia Lai 18/06/2024 Bán lẻ 121000VND/kg AGROINFO
Thịt lợn hơi trên 80 kg - Vĩnh Phúc 18/06/2024 Bán lẻ 70000VND/kg AGROINFO
Thanh Long ruột trắng - An Giang 18/06/2024 Bán lẻ 30000VND/kg AGROINFO
1
Số hiệu: 2366/QĐ-UBND
Ban hành: 21/06/2017
Tình trạng: Đang hiệu lực
3
Số hiệu: 31/QĐ-BCĐCTMTQG
Ban hành: 05/03/2019
Tình trạng: Đang hiệu lực
4
Số hiệu: 04/KHPH/BNN-TWĐTN
Ban hành: 08/01/2019
Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐÀO TẠO

Các chương trình đào tạo hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khuôn khổ dự án OCOP

LIÊN KẾT