Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018 - 2020

OCOP // 30/04/2020
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ Chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018 - 2020
Lĩnh vực
Loại văn bản
Văn bản
Số hiệu
04/KHPH/BNN-TWĐTN
Ngày ban hành
08/01/2019
Tình trạng
Hết hiệu lực
Cơ quan ban hành
Bộ NN&PTNT - Trung ương Đoàn TNCSHCM
Văn bản
Liên kết
Tags