Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020

OCOP // 30/04/2020
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
Lĩnh vực
Loại văn bản
Luật
Số hiệu
100/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/01/2019
Tình trạng
Đang hiệu lực
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn bản
Liên kết
Tags