Hướng dẫn bán hàng

Để bắt đầu bán hàng trên trang web, người bán cần đăng kí tài khoản thông thường trên trang web và gửi yêu cầu mở tài khoản người bán đến email ocop.peapros@gmail.com với các thông tin như sau:

- Tên tài khoản người dùng đã đăng kí

- Giới thiệu qua về: (1) thông tin người bán (địa chỉ, ngành nghề, kinh nghiệm,...) (2) các sản phẩm người bán muốn đăng tải trên trang và chứng nhận OCOP của sản phẩm (nếu có)

Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và phê duyệt tài khoản người bán trong vòng tối đa 02 ngày.

Sau khi tài khoản người bán được phê duyệt, người bán có thể đăng nhập vào trang web và tự đăng tải các sản phẩm của mình. 

Lưu ý: Trang web chỉ hỗ trợ đăng thông tin sản phẩm để kết nối khách hàng với người bán nên người bán phải tự đảm bảo được các khâu vận chuyển, thanh toán, chăm sóc khách hàng.