Chính sách bảo mật

Trang thông tin về sản phẩm OCOP (sau đây xin gọi là OCOP) cam kết bảo mật thông tin người dùng đã cung cấp. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích giao kết và tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật về cam kết bảo mật thông tin.

OCOP sử dụng thông tin thu thập từ khách hàng để phát triển OCOP ngày càng phong phú hơn và phù hợp với nhu cầu mua sắm của quý khahcs. Theo đó, chúng tôi thu thập các loại thông tin sau: địa chỉ email, số điện thoại, tên, tỉnh thành sinh sống,... khi người dùng đăng kí tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng OCOP

Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán hoặc tiết lộ thông tin của người dùng cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý của người dùng.

Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin tổng hợp về các đơn vị cung cấp sản phẩm OCOP và không hỗ trợ vận chuyển, thanh toán nên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của quy trình này. Quý khách cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch cá nhân.