UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định p xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xếp hạng cho 13 sản phẩm OCOP

Theo quy định, chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm của Chương trình OCOP có giá trị trong 36 tháng. Hiện nay, không chỉ Thanh Hóa, các địa phương khác đều có cơ chế rất cụ thể, ví dụ các sản phẩm đạt 3 sao trở lên được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng sao in trên bao bì sản phẩm, được hỗ trợ phát triển sản phẩm theo Chương trình OCOP, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại của địa phương và quốc gia.

Như vậy, Thanh Hóa là tỉnh thứ 15 trên cả nước đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm với tổng số 755 sản phẩm, trong đó 16 sản phẩm được đề xuất 5 sao, 244 sản phẩm 4 sao và 495 sản phẩm đạt 3 sao.

Tại thời điểm này, Hội đồng cấp tỉnh đang tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, như Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình… Xuân Canh Tý này, các hội chợ Xuân đã lên lịch và là cơ hội lớn để các sản phẩm chất lượng OCOP đến với người tiêu dùng.

Tags