Phát triển du lịch nông nghiệp trong chương trình OCOP

NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Cường, Trưởng phòng quản lý Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Văn phòng Điều phối NTM Trung ương xung quanh vấn đề này.

Mảng du lịch của chúng ta đang đối mặt nhiều thách thức, đó là vấn đề quy hoạch, liên kết, vấn đề VSATTP, môi trường, an ninh trật tự... Đặc biệt, sản phẩm giải trí, tiêu dùng cho du khách còn nghèo nàn, kém hấp dẫn. Thể hiện rõ nhất là tỷ lệ phân bổ chi tiêu của du khách, trung bình khách du lịch ở Việt Nam chỉ chi khoảng 20% tổng chi phí chuyến đi cho mua sắm, sử dụng dịch vụ giải trí (so với 60 - 70% ở Thái Lan), thì rõ ràng chúng ta chưa có nhiều lựa chọn hấp dẫn để khách “rút hầu bao” mua sắm khi đến các điểm du lịch. Nếu chúng ta phát triển tốt các sản phẩm OCOP, đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách hàng này, chỉ cần tăng thêm 10% tổng chi tiêu cũng đã tạo nguồn thu lên 40 - 50 nghìn tỷ đồng.

Nói là tiềm năng lớn nhưng tại sao du lịch của chúng ta vẫn còn “loay hoay”, nhiều khó khăn?

Đúng là nhiều nơi phát triển du lịch ồ ạt, thiếu quy hoạch, tự phát, chất lượng thấp, cạnh tranh thiếu liên kết đẩy giá xuống quá thấp, tỷ lệ khách, nhất là khách quốc tế quay lại lần thứ 2 không nhiều. Do đó phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nông nghiệp, nông thôn, tôi thấy có một số thách thức lớn.

Tags