Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020

OCOP // 30/04/2020
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định quy định nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020
Lĩnh vực
Loại văn bản
Quyết định
Số hiệu
2834/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/09/2018
Tình trạng
Đang hiệu lực
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Quảng Nam
Văn bản
Liên kết
Tags