Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017 - 2020

OCOP // 30/04/2020
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 21/06/2017 về việc Phê duyệt Đề án Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh”, giai đoạn 2017 - 2020
Lĩnh vực
Loại văn bản
Quyết định
Số hiệu
2366/QĐ-UBND
Ngày ban hành
21/06/2017
Tình trạng
Đang hiệu lực
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Quảng Ninh
Văn bản
Liên kết
Tags