Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020

OCOP // 29/04/2020
UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “Mỗi xã, phường, một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2020
Lĩnh vực
Loại văn bản
Quyết định
Số hiệu
1627/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/09/2018
Tình trạng
Đang hiệu lực
Cơ quan ban hành
Văn bản
Liên kết
Tags