HƯỚNG DẪN LIVESTREAM SẢN PHẨM OCOP

Hướng dẫn sử dụng công cụ livestream bán hàng qua mạng
Chuyên gia Đào tạo OCOP
Chuyên mục Ứng dụng công nghệ 4.0
Tài liệu
Liên kết Tải về
0 | 90
Tags
OCOP
livestream
Bán hàng

Hỏi đáp về khóa học

Nhận xét về khóa học