HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO SẢN PHẨM OCOP

Hướng dẫn lập kế hoạch và tham gia thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP
Chuyên gia Đào tạo OCOP
Chuyên mục Thương mại điện tử
Tài liệu
Liên kết Tải về
0 | 124
Tags
OCOP
TMĐT

Hỏi đáp về khóa học

Nhận xét về khóa học