Hội thảo giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử_buổi sáng

Hội thảo giới thiệu cổng thuông tin thương mại điện tử OCOP cho các chủ thể và cán bộ quản lý OCOP ở địa phương
Chuyên gia Đào tạo OCOP
Chuyên mục Tài liệu đào tạo
Tài liệu
Liên kết Tải về
0 | 90
Tags
Thương mại điện tử
OCOP
tập huấn

Hỏi đáp về khóa học

Nhận xét về khóa học